ESPECIAL LUCES DÍA DAS LETRAS GALEGAS

O presidente galego que non foi

O Día das Letras Galegas conmemora a vida de Valentín Paz Andrade, que atravesa o século XX entre o activismo nacionalista, o xornalismo e a empresa

PEDRO FEIJOO | Autor da novela ‘Os fillos do mar’

“Quero usar a ficción para reflexionar sobre a historia”

Despois de 12 anos coa maleta de músico a medio facer, xirando con Los Feliz e Lamatumbá, Pedro Feijoo irrompeu como novelista

Reportaje:Luces

Un nacionalista na Transición

Valentín Paz-Andrade, a quen a Academia dedica o Día das Letras Galegas, representou a continuidade republicana do galeguismo na caída da ditadura

Entrevista:XABIER QUIROGA | Escritor | Luces

"Aquí non houbo guerra, eu fago novelas de terror político"

Entrevista:MILLÁN PICOUTO | Escritor e dramaturgo | Luces

"A clave do teatro é a palabra, o demais é competir co cine"

Entrevista:JUAN ANTONIO HORMIGÓN | Escritor e director de escena | Luces

"As invencións sobre Valle-Inclán son esmagadoras"

Entrevista:XOSÉ LUIS FRANCO GRANDE | Académico Aínda que matiza as súas controvertidas afirmacións sobre a escasa calidade da literatura galega, o académico Franco Grande defende o esencial da súa tese e carga tamén contra os críticos predispostos a sacar "o botafumeiro" | Luces

"Non favorece á literatura dicir que vive a idade de ouro"

Entrevista:Xosé María Álvarez Cáccamo | Poeta | LUCES

"Meu pai era un curioso absoluto, un activista cultural"

Entrevista:Francisco Carballo | Historiador | LUCES

"A nosa obriga é destapar os relatos falsos do poder"

Entrevista:XOSÉ NEIRA VILAS | Escritor | LUCES

"Quixen rematar coa teima de idealizar a aldea, que tamén é espazo de drama"

Reportaje:LUCES

"Fixemos unha revolución pacífica"

María Xosé Queizán repasa o seu compromiso coa reflexión e a praxe feminista

Entrevista:XULIÁN MAURE | Editor e lingüista | LUCES

"Facer lectores en galego debe ser prioridade da Administración"

Entrevista:Antía Cal | Pedagoga e escritora | LUCES

"Todo o meu mérito foi ser mestra"

Reportaje:DÚAS LINGUAS SEN FRONTEIRA | LUCES

"A venda do libro portugués é marxinal"

Xavier Paz rexenta en Ourense a Livraría Torga como un espazo cultural común

Entrevista:DÚAS LINGUAS SEN FRONTEIRA | José Viale Moutinho - Xornalista e poeta | LUCES

"A separación funcionou como un río de esquecemento mutuo"

Entrevista:Francisco Fernández del Riego | Director da Biblioteca Penzol | LUCES

"Queimamos a vida en defender a cultura do país"

Reportaje:SENDA DE SAUDADE | LUCES

De Teixeira de Pascoães a Chico Buarque

Os portugueses manteñen a saudade como elemento identitario, o contrario que Brasil

Reportaje:LUCES

A peregrinaxe civil a Compostela

Unha mostra no Auditorio de Galicia testemuña a represión e a resistencia ao franquismo

Entrevista:Francisco Martínez | LUCES

"A represión non rematou en 1939"

LUCES

Antón Alonso Ríos, deputado, mendigo e presidente