La Sindicatura detecta que el Parc Salut Mar va adjudicar contractes a dit

Els comptes del 2011 auditats per l'ens fiscalitzador revelen també incompatibilitat de càrrecs

L'Hospital del Mar pertany al consorci Parc Salut Mar.
L'Hospital del Mar pertany al consorci Parc Salut Mar.Consuelo Bautista

La Sindicatura de Comptes ha tornat a trobar irregularitats en un dels consorcis sanitaris catalans, aquesta vegada el Parc Salut Mar de Barcelona (al qual pertany l'Hospital del Mar i el de l'Esperança, entre d'altres). En auditar els comptes del 2011 de l'empresa pública –propietat de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona–, l'ens fiscalitzador ha detectat anomalies que van des d'adjudicacions de contractes a dit fins a incompatibilitats en els càrrecs i funcions que exercien alguns empleats. Aquest informe dóna suport i reforça les evidències recollides fa uns mesos per la Sindicatura en una auditoria específica sobre els consorcis sanitaris, que va concloure que aquestes empreses públiques incorren en irregularitats "recurrents" com les detectades també al Parc Salut Mar.

L'ens fiscalitzador ha constatat que, en contra de la normativa vigent, el consorci auditat "no tenia cap òrgan de control econòmic i financer intern per assistir a les meses de contractació". De fet, algunes irregularitats passen precisament pels procediments de contractació. Alguns proveïdors van facturar al Parc Salut Mar imports superiors a les despeses que constaven en els contractes adjudicats. "L'entitat no tenia implementat un procediment per fer el seguiment de la despesa vinculada a contractes adjudicats", critica l'informe. 

Un altre cas referit a la contractació d'obres i serveis que qüestiona la Sindicatura està relacionat amb les obres del Servei de Neuroangiografia de l'Hospital del Mar. Segons l'ens fiscalitzador, "no hi ha constància" del procediment que es va utilitzar per adjudicar la redacció del projecte a l'empresa que va guanyar el concurs. A més, a aquesta companyia també se li van encarregar altres contractes menors que, tenint en compte l'import global de contractació, haurien d'haver requerit la convocatòria d'uns procediments específics, segons la Sindicatura. Malgrat haver retardat l'execució de les obres més de cinc mesos segons el calendari previst al contracte, el Parc Salut Mar tampoc va aplicar a l'adjudicatària les penalitzacions previstes als plecs. 

Irregularitats del Parc Salut Mar

Adjudicacions a dit. L'informe veu injustificats els motius "tècnics" que va al·legar el CPSMB per adjudicar directament, sense concurs, diversos contractes a empreses externes.

Retards sense penalitzar. El CPSMB no va penalitzar una adjudicatària malgrat que sumava un retard de cinc mesos en l'execució del contracte que se li va adjudicar.

Factures desfasades. Alguns proveïdors van facturar al consorci imports superiors als que resava el seu contracte.

Incompatibilitat de càrrecs. La Sindicatura aprecia dos supòsits en el servei d'assessoria jurídica i en el de secretaria general, i també en sanitaris que fan classe a la universitat.

Sous d'alts càrrecs. Els directius van pactar amb el CPSMB un augment salarial anual quan això depèn de la Llei de Pressupostos.

L'ens fiscalitzador també revela que l'empresa pública va adjudicar diversos contractes de subministraments i serveis a través de procediments negociats sense publicitat (sense entrar a concurs públic), al·legant raons d'especialització tècnica. No obstant això, la Sindicatura conclou que "no estava prou justificada la impossibilitat de promoure la concurrència d'altres licitadors i fomentar la competència efectiva".

A l'àrea de recursos humans, la Sindicatura ha descobert dos supòsits d'incompatibilitats en relació amb el servei d'assessoria jurídica i el de secretaria general contractats pel Consorci.

L'informe també recull que sis contractes d'alta direcció preveien un augment retributiu anual del sou establert en el contracte "en funció de l'acord entre les parts" quan, en realitat, aquest increment hauria d'estar sotmès als límits de la Llei de Pressupostos de l'Estat i, si fos necessari, la seva homòloga a Catalunya.

L'ens fiscalitzador també ha detectat que uns 73 treballadors del consorci sanitari també treballaven com a professors associats a la universitat sense haver sol·licitat prèviament l'autorització de compatibilitat per fer aquesta activitat docent. A més, segons l'informe, tampoc "s'ha obtingut evidència de la preceptiva concessió d'autorització prèvia per part del Consell Rector a cinc professionals que van sol·licitar la compatibilitat per desenvolupar una segona activitat en centres sanitaris privats". "L'activitat privada de dos d'aquests treballadors no complia els límits de dedicació que estableix la normativa".

L'informe també ha posat de manifest que 21 treballadors que desenvolupaven dues activitats públiques (sanitària i docent) superaven els límits establerts de remuneracions màximes. A més, n'hi havia quatre més que duplicaven l'horari de dedicació docent màxima permesa.

Sobre la firma

Jessica Mouzo

Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS