Grup Empresarial prevé ingresar un 22% más

El Grup Empresarial Cooperatiu Valencià ganó 1.929 millones en 1999