El TC declara inconstitucional l’impost català als dipòsits bancaris

El tribunal considera que el tribut té característiques idèntiques a un d’estatal, cosa que contravé la Constitució

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la llei catalana que regula l'impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit en considerar que la norma va crear un tribut les característiques del qual són idèntiques a un d'estatal, cosa que contravé la Constitució.

En dues sentències, el ple de l'alt tribunal ha estimat així els recursos que va interposar el Govern espanyol contra el decret llei de Catalunya aprovat el 2012 i la llei del Parlament català del 2014, relatius tots dos a l'impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit.

Els magistrats donen així la raó a l'Executiu central, que va al·legar que la regulació d'aquest impost "incorre en extralimitació competencial" i, per tant, envaeix les competències que corresponen a l'Estat en Hisenda i, més concretament, en les competències sobre tributs propis.

En la seva primera sentència, que declara inconstitucional i anul·la el decret llei (que va ser derogat per la posterior llei del 2014), el Constitucional assenyala que vulnera l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en el seu article 203.5 preveu de forma "molt específica" que els tributs propis els estableix la Generalitat "mitjançant llei del Parlament".

La segona, que anul·la la llei del Parlament català, també avala l'argument del Govern espanyol que és contrari a la Carta Magna i a la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), en la mesura en què és idèntic a l'impost estatal, que ja ha estat avalat pel TC en una altra sentència donada a conèixer aquest matí.

Després d'analitzar les característiques dels dos tributs, l'estatal i l'autonòmic, la sentència conclou que el segon "coincideix, en els seus elements essencials, amb l'homònim estatal, incorrent per tant en la incompatibilitat que estableix l'article 6.2 de la LOFCA".

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS