Reportaje:Luces

Libros para un inverno

As editoriais concentran a edición de narrativa, galega e traducida, nos últimos meses do ano

Non todas as editoriais preparan campaña de Nadal. Pero as que o fan, fano a conciencia. Xerais, Galaxia ou Espiral Maior asaltan as librarías cunha manchea de títulos en todos os xéneros. E casas como A Nosa Terra aproveitan a conxuntura e poñen na rúa títulos case de colección. A tradución segue a cotizar á alza e a narrativa, a opción con maior potencial comercial, capitaliza os investimentos da industria cultural. A continuidade entre a festa cristiá e o comezo de ano provoca, con todo, unha concentración de volumes nesta época do ano. "É importante que as editoriais galegas fagan lanzamentos ao mesmo tempo que outras editoriais", considera o director literario de Galaxia, Carlos Lema, "e tentar competir aí".

A catro anos de 'Ser ou non', Borrazás traza unha distopía na costa galega
Yolanda Zúñiga debuta en libro de poemas con 'Amor amén'
"Libro de Alicia', de Olalla Cociña, abraia coa súa visión", afirma Fernán Vello
Basilio Lourenço edita a introdución a un proxecto de nove volumes

Costa Norte/ZFK (Galaxia) é o regreso á novela de Xurxo Borrazás. Catro anos logo de Ser ou non, o escritor de Carballo traza unha distopía de aire ballardián na costa galega. Á mesma xeración cronolóxica pertence o prolífico Santiago Jaureguizar, que reaparece c'O Globo de Shakespeare, premio Terra de Melide e publicado por Xerais. Protagonizada por un actor que soña co dramaturgo inglés, a trama desenvólvese a partir do achado do manuscrito de Hamlet nun pazo de Ribadeo. Tamén Shakespeare importa na obra gañadora do García Barros. Shakespeare detilado (Galaxia), de Xesús Constela, constrúe o monólogo dun home que, enclaustrado, se estimula a base de gin tonics e os sonetos do autor d'A tempestade.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Inma López Silva é unha das voces máis novas que, no seu traballo, explora as ambientacións próximas á Guerra Civil e á posguerra. En Memoria de cidades sen luz (Galaxia, premio Blanco Amor), a autora transita A Coruña dos anos 30, a Barcelona bombardeada polos franquistas ou o París existencialista posterior á Segunda Guerra Mundial. Alberto Canal dá ao prelo, en Xerais, o seu debut en novela, Conexión Tubinga, "unha intriga teolóxica". A batalla do paraíso triste, na mesma editora, supón a quinta novela de Xosé Ramón Pena, unha trama de espionaxe con Antoine de Saint-Exupéry de personaxe e, de novo, a Segunda Guerra Mundial como escenario. Galaxia completa a súa oferta de narrativa do país para este inverno cos 45 relatos d'A verdade como mal menor, de Xosé Luís Martínez Pereiro (premio Repsol 2008) e coa novela de Xerardo Agrafoxo O violinista de Malá Strana.

Espiral Maior coloca nas librarías catro volumes da súa serie de poesía. Con Libro de Alicia, Olalla Cociña levou o galardón Fiz Vergara -"un libro que abraia pola súa visión", en palabras do seu editor, Miguel Anxo Fernán Vello-. Xavier Seoane, un nome clásico da promoción dos 80, retorna á primeira plana, logo de Para unha luz ausente, con Do ventre da cóbrega. Carlos Fonte (Quero colo) e Luís Pousa (O embigo do mar, edición bilingüe galego-castelá) estréanse en libro.

En Edicións Positivas publica Eduardo Estévez os poemas de Construcións, unha obra nacida ao abeiro da Internet e precedida da polémica: gañadora do Miguel González Garcés, o premio foille retirado por incumprir as bases do concurso. Xerais, na serie de poesía, edita Non son de aquí, de María do Cebreiro, e Amor amén, os primeiros textos poéticos de Yolanda Zúñiga, autora de Vidas post-it (2007), mentres Galaxia recupera a Paulino Vázquez, quen, dez anos despois d'A experiencia inglesa, volve con Arcaico o tempo que respira. "Un memento mori", fala Carlos Lema, "no que comparecen o pouso do tempo, a morte, Claude Simon ou María Mariño". No campo alternativo, Estaleiro Editora, partidaria dun modelo de xestión de dereitos de autoría máis aperturista que o convencional, preparan un volume coa poesía do brasileiro Óscar Mourave.

No continente do ensaio, a sección editorial d'A Nosa Terra saca A resistencia antifranquista en Galiza (1936-1975), de Xosé Henrique Acuña e Xornalismo e nacionalismo político, de Bieito Alonso, que debuxa a traxectoria do semanario homónimo. En libro de gran formato aparece Plantas medicinais galegas. Ao final do infinto, de Basilio Lourenço, e Paisaxe e nación, de María López Sández, son as apostas de Galaxia no xénero. Lourenço presenta a introdución a unha obra de nove volumes sobre "a crise da civilización" e López Sández investiga a construción ideolóxica da paisaxe. Ademais d'O natural é político, no que Teresa Moure teoriza sobre ecoloxismo, Xerais encárgase de fabricar e distribuír Fendas abertas, de Carlos Taibo -sobre autodeter-minación-, unha escolma de artigos de Xesús Alonso Montero sobre literatura galega publicados no exterior e o xornalismo último de Manuel Rivas, A corpo aberto.

Continúa o auxe da tradución

Mondo e outras historias (1978) é o título conxuntos dos relatos de Jean-Marie Gustave Le Clézio, premio Nobel 2008, que reedita Xerais 21 anos despois da súa primeira publicación. A editora viguesa confirma, ás poucas semanas de tirar do prelo Mil cretinos (Quim Monzó), Se comes un limón sen facer xestos (Sergi Pàmies) e Mal de escola (Daniel Pennac), o intre vizoso que está a vivir a tradución literaria ao galego.

A obra emblemática da literatura en asturiano, Historia universal de Paniceiros, de Xuan Bello, sae en galego en Edicións Positivas. Segundo o académico e prologuista Francisco Fernández Rei, "Bello manifestou que escribe en asturiano para que a súa propia lingua non deixe de falarse".

En Galaxia, amais da versión galega d'As flores do mal (Charles Baudelaire), de Gonzalo Navaza, publican Sardinia Blues do sardo Flavio Sorigia e A elegancia do ourizo, a novela da francesa Muriel Barbery que triunfa en Europa.

Rinoceronte Editora decidiu hai uns meses ralentizar o seu ritmo editorial. Para estes meses de inverno programaron O tradutor cleptómano, do escritor húngaro da primeira metade do século XX Dezso Kosztolanyi. A tradución é de Jairo Dorado. Os poemas de Cesare Pavese agardan quenda.

Laiovento válese dos clásicos e fai gala de afrancesamento. As moscas, de Jean-Paul Sartre e en galego de Xosé Manuel Beiras, e Os alimentos terrestres, de André Gide segundo Suso Pensado conforman a súas novidades recentes.

Amor vermello e escritos sociais e políticos, da socialista e feminista rusa Alexandra Kollontai sae na colección Letras de mulleres, de Sotelo Blanco. En Estaleiro Editora avogan igualmente polo ensaio e nas primeiras semanas de 2009 sacan o Manifesto contra o traballo, do grupo alemán Krisis.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS