Si sou autònoms, us podreu desgravar fins a 12 euros al dia per menjar

El Congrés tramita la llei de mesures urgents per al col·lectiu perquè estigui a punt a finals de juny

Un treballador i empresari autònom d'un bar a Madrid.
Un treballador i empresari autònom d'un bar a Madrid.Bernardo Pérez

La llei de mesures urgents del treball autònom va quedar dimecres pràcticament tancada en la ponència del Congrés dels Diputats en què s'ha negociat. Aquesta norma inclou una desena llarga de novetats sobre el funcionament dels més de tres milions d'autònoms que estan donats d'alta a la Seguretat Social. El Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Republicana i el PDeCAT preveuen tirar endavant la llei de reformes urgents del treball autònom, que demà es podria enviar directament al Senat, perquè pugui entrar en vigor des de finals de juny o principis de juliol.

La mesura més nova és que els autònoms amb treballadors al seu càrrec i complerta l'edat legal de jubilació podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de la seva activitat. La resta d'autònoms seguirà amb el 50%. En l'actualitat, la llei permet a tots els treballadors cobrar el 50% de la pensió a la qual tenen dret quan es jubilen i alhora seguir treballant, ja sigui com a autònoms o com a assalariats. Fins ara, el 85% dels treballadors que optaven per aquesta compatibilitat eren autònoms.

Finalment, els grups estan negociant amb el Ministeri d'Hisenda que els autònoms es puguin deduir en l'IRPF "les despeses de manutenció derivades de l'activitat per un import màxim de 12 euros al dia", tot i que se'ls exigirà que aquest import "es faci en suport telemàtic i es pugui comprovar de manera fefaent a través d'una factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica". A més, aquesta despesa s'haurà de fer en dies laborables i exclusivament en establiments de restauració i hostaleria. No obstant això, l'esmena que recull aquesta mesura es va paralitzar ahir a última hora en la ponència que dissenya aquesta llei, però segueix viva i els grups negocien ara amb el Ministeri d'Hisenda la redacció definitiva.

Respecte a la nova cotització dels autònoms per formació, aquesta es fixarà anualment en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat, amb debat previ en el diàleg social amb les associacions més representatives dels autònoms. Aquesta nova quota permetrà que els autònoms es beneficiïn de cursos formatius subvencionats, tal com preveu la llei que va reformar el sistema de formació per a l'ocupació.

Un altre dels últims capítols d'aquesta llei que s'ha de tancar és el relacionat amb la representativitat d'aquest col·lectiu de treballadors. La futura llei reconeixerà finalment la "utilitat pública" de les associacions més representatives, com ja s'atorga als sindicats i les organitzacions patronals. I es reconeixeran també les organitzacions d'autònoms autonòmiques més representatives en els seus àmbits, una mesura per la qual ERC ha lluitat especialment.

En aquest sentit, la llei també donarà un any per a la reglamentació de la participació dels autònoms al Consell Econòmic i Social (CES). I igualment, un any per a la creació del Consell del Treball Autònom.

Mesures que ja s'han tancat

Els grups ja havien acordat amb anterioritat altres mesures, com l'ampliació de sis mesos a un any del temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals. A més, es redueix de cinc a dos anys, el període que s'exigeix d'haver estat sense cotitzar al règim especial de treballadors autònoms (RETA) per poder beneficiar-se d'aquesta tarifa plana. Aquest període de baixa exigit serà de tres anys en el cas que el treballador autònom ja hagués gaudit d'aquesta tarifa plana en el seu anterior període d'alta al RETA.

La base mínima de cotització dels autònoms societaris (amb almenys deu assalariats) es determinarà cada any en la Llei de Pressupost, de manera que deixarà d'estar vinculada a la base mínima del règim general.

Així mateix, la Tresoreria de la Seguretat Social passarà a retornar d'ofici abans de l'1 de maig l'excés de cotitzacions ingressades pels treballadors donats d'alta també en algun règim per compte d'altri.

La llei modificarà el reglament d'inscripció a la Seguretat Social per permetre que els autònoms es donin d'alta “fins a tres vegades” dins de cada any natural, des del dia en què reuneixin els requisits per incorporar-se al sistema, “sempre que l'alta se sol·liciti en els termes establerts reglamentàriament”. Igualment, es permetran fins a tres baixes cada any natural, i els efectes coincidiran també amb el dia real en què el treballador comuniqui que ha cessat la seva activitat.

La futura normativa permetrà als autònoms canviar la base de cotització fins a quatre vegades l'any, davant de les dues actuals.

D'altra banda, es permetrà que els autònoms tinguin bonificacions per la contractació d'ocupació indefinida quan contractin familiars per consanguinitat o afinitat fins a segon grau de consanguinitat o dels qui tinguin el control empresarial o tinguin càrrecs directius, sempre que compleixin alguns requisits. En concret, que el treballador autònom no hagi acomiadat de manera improcedent durant els 12 mesos anteriors al contracte bonificat. Tampoc podrà extingir per les mateixes causes un contracte de treball en els sis mesos posteriors a la signatura del contracte bonificat.

La llei modificarà l'Estatut del Treball Autònom per incorporar bonificacions a les autònomes que es reincorporin a la feina després de la maternitat, adopció, acollida i tutela. Les dones que tornin a fer una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per un d'aquests motius es podran acollir a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la data de la seva reincorporació a la feina, sempre que optin per cotitzar per la base mínima.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS