La difusió de dades de condemnats per frau divideix el Poder Judicial

L'informe favorable a la llei orgànica que prepara el Govern espanyol s'aprova amb el vot de qualitat de Carlos Lesmes

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha hagut de fer ús aquest dilluns del seu vot de qualitat per aprovar l'informe sobre l'avantprojecte de la llei orgànica que obligarà a publicar els noms dels condemnats per frau fiscal. El dictamen ha tirat endavant en el ple del Consell amb el vot de Lesmes després que es registrés un empat a 10 vots i un vot en blanc. Les discrepàncies s'han estès fins i tot als arguments dels vocals que hi han votat en contra: mentre que un grup ha considerat que l'avantprojecte remès pel Govern central pot afectar els drets fonamentals, d'altres consideren que el text es queda curt i que cal més publicitat i transparència en la lluita contra el frau fiscal.

La llei orgànica que prepara el Govern espanyol establirà l'obligació de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les sentències fermes condemnatòries per delictes contra la Hisenda pública, d'insolvència punible, quan el creditor sigui l'erari públic o delictes de contraban. La publicitat es farà mitjançant la difusió d'un extracte de la decisió condemnatòria que contingui les dades que permetin la identificació del condemnat i del responsable civil, el delicte del qual se'l consideri culpable, la pena i la xifra de la responsabilitat civil imposada.

L'informe finalment aprovat pel CGPJ inclou diverses modificacions respecte de la proposta presentada pel ponent, Gerardo Martínez Tristán, vocal del CGPJ a proposta del PP, però manté l'essencial: encara que el coneixement públic de la identitat dels condemnats per frau fiscal pot afectar els drets individuals a l'honor, la intimitat i la protecció de dades, el Poder Judicial considera que en aquest cas preval l'interès general.

El Consell dóna per bons els objectius que el Govern espanyol esmenta en l'exposició de motius de l'avantprojecte, on es nega el caràcter “sancionador” de la norma i es justifica la seva aprovació en la necessitat d'impulsar la lluita contra el frau fiscal i incrementar la transparència. L'informe aprovat pel Consell també afirma que la llei també podrà tenir un caràcter “preventiu i educatiu”.

Tant el Tribunal Constitucional com el Suprem han posat límits a la divulgació de dades personals contingudes en les sentències judicials i han advertit que la publicitat d'aquestes dades no ha de constituir una intromissió il·legítima en el dret a l'honor o la intimitat. Però el Poder Judicial creu que aquests drets, encara que estan recollits en la Constitució, “no són absoluts”, sinó que el legislador pot introduir excepcions per raó d'interès públic.

Segons el dictamen aprovat, en el cas dels delictes de frau fiscal, davant de l'interès del condemnat hi ha l'interès públic. “No cal oblidar el deure constitucional de contribuir a la despesa pública, que té com a revers el dret del conjunt de la societat a exigir el compliment de les obligacions tributàries”.

L'informe vincula aquest projecte a la reforma de la Llei General Tributària del 2003, que regula la possibilitat de publicar la identitat dels que causen un major perjudici econòmic a la Hisenda pública i va introduir importants excepcions al principi general de secret tributari. “Resultaria incoherent que es publiqués la identitat dels que, per uns motius o uns altres, han deixat d'abonar les seves obligacions tributàries i, no obstant això, quedés oculta precisament la dels grans defraudadors, condemnats en sentència ferma per delictes d'aquesta naturalesa”, assenyala l'informe.

El Poder Judicial recorda que el Codi Penal ja ha regulat determinats supòsits de delictes que porten aparellada la publicitat de la decisió condemnatòria com a part del concepte de reparació del dany causat i, per tant, negant en aquests casos la seva naturalesa sancionadora (article 216 relatiu al delicte d'injúries i calúmnies o l'article 272, relatiu als delictes contra la propietat intel·lectual). Encara que mai fins ara s'ha imposat per llei la publicació al BOE de les dades d'un condemnat.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS