El sou mitjà en el sector públic és un 50% més alt que en el privat

El salari mitjà a les administracions és de 2.530 euros, a les empreses, de 1.691

Un cambrer serveix els clients en una terrassa.
Un cambrer serveix els clients en una terrassa.EFE

El sou mitjà en el sector públic va arribar l'any passat als 2.530 euros bruts mensuals. Això és un 49,6% més que el del sector privat, on el salari mitjà es va situar el 2013 per sota dels 1.700 euros. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen de l'informe de l'Institut Nacional d'Estadística sobre salaris basat en l'Enquesta de Població Activa (EPA) que s'ha publicat aquest divendres. La diferència entre els sous d'aquests col·lectius resumeix les tendències del mercat laboral espanyol: en el sector privat tenen més pes les ocupacions amb baixa qualificació, a temps parcial i els contractes temporals, tres de les claus que redueixen la retribució mitjana.

El salari mitjà el 2013, és a dir, el més habitual, va ser de 1.600 euros bruts al mes

Tampoc és el mateix treballar en un ministeri que en un ajuntament. "Dins del grup dels assalariats públics hi ha diferències salarials en funció del tipus d'administració. Així, l'Administració de les comunitats autònomes és la més representada en el nivell de remuneració més alt (superior a 2.159,4 euros), l'Administració central és la que té més percentatge de treballadors en el tram mitjà (de 1.217,4 a 2.159,4 euros) i l'Administració local és la més representada en el tram salarial inferior a 1.217,4 euros", explica l'INE en l'anàlisi sobre el decil de salaris de l'ocupació principal. 

Per acumular un salari mitjà superior, el sector públic disposa de diversos factors a favor seu. Per començar, el pes més gran dels treballadors amb estudis superiors: el 66,1% dels assalariats del sector públic té titulació superior, mentre que en el sector privat el percentatge és del 37,2%. També la menor proporció de l'ocupació a temps parcial: a l'Administració és del 6,8%, davant del 20,6% en el sector privat. També hi té un pes l'antiguitat (en el sector públic el 49,4% té 15 anys o més d'antiguitat, davant del 19,3% del sector privat).

El 30% dels espanyols, mileuristes o menys

Segons la distribució de salaris que realitza l'INE, el 30% dels espanyols van guanyar menys de 1.217,4 euros bruts al mes el 2013. Són 4.242.780 persones. Es tracta de salaris mensuals bruts, calculats dividint per 12 tot el que es percep en un any (si hi ha pagues extra es prorrategen). Net, significaria que es tracta de salaris mileuristes o inferiors. Un altre 40% dels treballadors van obtenir remuneracions d'entre 1.217,4 i 2.159,4 euros bruts mensuals i un altre 30% va cobrar un sou superior a 2.159,4 euros al mes.

L'any passat, tenint en compte tots els salaris i tipus de jornada, el salari mitjà va ser de 1.869,1 euros. I el salari mitjà, és a dir, el més habitual, va ser de 1.600 euros. Si només es tenen en compte les ocupacions a jornada completa, el sou mitjà és de 2.121,3 euros, i el de jornada parcial és de 697 euros al mes.

Sou mitjà de les dones, un 22% més baix

També entre homes i dones continua havent-hi diferències importants. El salari mitjà de les dones el 2013 va ser de 1.621,6 euros al mes, mentre que el dels homes va arribar als 2.102,1 euros. Això és així perquè els homes van tenir més concentració relativa en salaris alts que les dones. El 35,8% dels homes van ingressar més de 2.159,4 euros el 2013, respecte al 23,8% de les dones. En els salaris baixos va passar justament el contrari. El 41,1% de les dones va tenir un salari inferior a 1.217,4 euros, davant del 19,4% dels homes.

El salari mitjà de les dones va ser de 1.621,6 euros al mes, mentre el dels homes va arribar als 2.102,1 euros

Vol dir això que per la mateixa feina homes i dones cobren quantitats diferents? No necessàriament, ja que es tracta d'una mitjana influïda per moltes variables. "Una de les raons principals d'aquestes desigualtats en el salari mitjà i la distribució salarial entre homes i dones és que elles treballen a temps parcial, amb contractes temporals i en branques d'activitat menys remunerades en molta més proporció que els homes", recorda l'anàlisi.

Tenint en compte els sectors, per exemple, la presència de dones entre el col·lectiu de neteja de la llar és molt superior al dels homes, l'activitat on es concentren els sous més baixos, amb 709 euros bruts mensuals. Per contra, les remuneracions més elevades es van donar en activitats financeres i d'assegurances (69,9% van rebre salaris superiors a 2.159,4 euros) i en subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (64%).

Contracte temporal, sou un 37% més baix

Les persones amb contractes temporals tenen salaris més baixos que les que tenen contractes indefinits. Per als treballadors temporals, el sou mitjà és de 1.282 euros al mes, un 37% menys en comparació dels indefinits, que de mitjana cobren 2.048 euros. 

Més de la meitat dels assalariats amb contracte temporal percep un salari inferior a 1.207,4 euros, mentre que el percentatge corresponent dels assalariats indefinits és del 23,3%. Part de l'explicació, de nou, s'ha de buscar en diferents variables. "Entre els múltiples factors que expliquen aquesta desigualtat cal esmentar el nivell educatiu més alt dels contractats indefinits i el pes més alt dels contractes temporals en branques d'activitat amb marcat caràcter estacional i remuneració més baixa", explica l'INE.

Retrat robot del treballador amb el salari més alt i més baix

De l'anàlisi de sous de l'Enquesta de Població Activa que elabora l'INE es poden extreure pistes sobre quin treballador tindrà més números per estar entre els més mal pagats i viceversa.

Una dona, de menys de 24 anys, només amb estudis bàsics, que sigui empleada de la llar, amb un contracte temporal i recent, acumula tots els factors que redueixen els sous mitjans. Seria més probable que visqués a les Canàries o a Múrcia, les comunitats amb més presència en trams salarials baixos.

Per contra, el perfil amb més probabilitats per ser al grup dels més ben pagats (més de 3.350 euros bruts al mes) és un home, amb contracte indefinit, estudis superiors, una antiguitat de més de 15 anys, amb més de 55 anys i que treballi en el sector públic per a una comunitat autònoma o en el sector elèctric. Seria més probable estadísticament que visqués al País Basc, Navarra o Madrid, on s'acumulen els sous mitjans més alts.

Sobre la firma

Cristina Delgado

Es subdirectora y se encarga de la edición digital de EL PAÍS. Antes fue redactora jefa de Economía, sección en la que se incorporó al periódico, en 2008. Licenciada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, ha realizado el máster UAM-ELPAIS y posgrados de información económica y gestión.

Más información

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS