A quins llocs i a quines feines es cobra més?

Els bascos i els que treballen en un banc tenen els millors salaris, i els extremenys i el personal domèstic, els pitjors, segons l'INE

Un cambrer treballa en una terrassa.
Un cambrer treballa en una terrassa.EFE

Dos dels factors que més influeixen en la quantiat de la retribució salarial són el lloc de treball i el sector al qual es dedica el treballador. Així, el 2014 els millors salaris es van pagar al País Basc i a l'àrea financera, mentre que els treballadors més mal pagats van ser els que residien a Extremadura i el personal domèstic, segons el decil de salaris de l'ocupació principal de l'Enquesta de Població Activa de l'Institutt Nacional d'Estadística (INE) del 2014.

El salari a les administracions va créixer un 0,6% i a l'empresa privada un 1,1% 

El País Basc té la màxima concentració de salaris alts, ja que el 43,3% d'assalariats guanyen més de 2.173,5 euros mensuals. El segueixen la Comunitat de Madrid (41,2%) i Navarra (36,6%). Aquestes tres comunitats també tenen el percentatge més baix de treballadors amb salaris baixos (menys de 1.221,1 euros al mes): el 20,3% dels navarresos, el 22,3% dels bascos i el 23,9% dels madrilenys estan en aquest tram.

INE

A l'altra banda, les comunitats que tenen més treballadors en aquest tram de salaris baixos són Múrcia (40,7%), les Canàries (39,6%) i Extremadura (39,6%). Coincideix a més que aquestes dues últimes són les que estan menys representades en els trams dels salaris més alts, amb el 21,2% i el 21,7% del total dels seus treballadors, respectivament.

Si es té en compte el salari mitjà, la Comunitat de Madrid (2.272,7 euros) encapçala l'enquesta, seguida del País Basc (2.147,2 euros) i Navarra (2.051,7 euros). Els salaris mitjans més baixos es van observar a Extremadura (1.588,8 euros), les Canàries (1.621,6 euros) i la Regió de Múrcia (1.643,8 euros).

Per sectors d'activitat

Els salaris més baixos es van concentrar l'any 2014 en les activitats de les llars com a ocupadores de personal domèstic (84,7% per sota de 1.221,1 euros) i en el sector primari, agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (59,6%).

Per la seva banda, les remuneracions més elevades es van donar en activitats financeres i d'assegurances, (71,6% van rebre salaris superiors a 2.173,5 euros), en educació (58%) i en subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (56,1%).

Els salaris mitjans més baixos també es concentren en el personal domèstic, amb 745,6 euros mensuals, malgrat que va ser un dels segments on més van créixer les nòmines, amb un 5% d'augment el 2014. El segueix per sous baixos, l'hostaleria (1.174,7 euros) i el sector primari i agricultura (1.193 euros ). En canvi, els salaris mitjans més elevats són en bancs i assegurances (3.228,5 euros), elèctriques (3.219 euros), i indústries extractives (2.650 euros).

Empresa pública i privada

El salari mitjà al sector públic va arribar el 2014 els 2.544 euros bruts mensuals, amb un augment del 0,57% respecte a l'any anterior, mentre que en el sector privat es va situar als 1.710,3 euros, amb un creixement de l'1,1%. El 59,6% (1,7 milions de persones) dels assalariats del sector públic (en el qual estan inclosos tot tipus d'Administracions Públiques i les empreses públiques i tant els treballadors adscrits a mutualitats com els que cotitzen a la Seguretat Social) van tenir un salari brut mensual superior a 2.173,5 euros el 2014. El percentatge corresponent al sector privat va ser del 22,4% (2,5 milions de persones)

Sobre la firma

Ramón Muñoz

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS