Com puc sol·licitar les noves ajudes fiscals per a famílies i dependents?

L'Agència Tributària amplia el termini fins al 31 de març per reclamar els nous xecs familiars de 100 euros mensuals

Oficina de la Delegació d'Hisenda a Madrid.
Oficina de la Delegació d'Hisenda a Madrid.EFE

L'Agència Tributària ha ampliat el termini perquè els contribuents sol·licitin els nous xecs familiars de 100 euros, aprovat fa unes setmanes després de l'anunci del president del Govern espanyol al debat sobre l'estat de la nació. Les famílies monoparentals amb dos fills i els perceptors de prestacions per desocupació o de pensions dels règims públics de previsió social i assimilats que formin part d'una família nombrosa, o que tinguin al seu càrrec ascendents o descendents discapacitats tindran fins al proper 31 de març per sol·licitar les noves ajudes.

El Govern central ja va aprovar amb la reforma fiscal nous impostos negatius a les famílies nombroses, per aquelles de categoria especial i als contribuents amb ascendents o descendents dependents que se sumen als que ja es concedien a les mares treballadores amb fills de menys de tres anys. Aquestes ajudes, que són acumulables, consisteixen en una deducció de 1.200 euros sobre la quota que hagi de pagar. Hisenda permet sol·licitar la bestreta d'aquesta deducció mitjançant un xec mensual de 100 euros.

Ara el Ministeri d'Hisenda torna a obrir la porta per sol·licitar el cobrament anticipat de les deduccions sobre les quals s'hagi generat dret entre el gener i el març per a tots els beneficiaris dels xecs familiars.

Com es pot sol·licitar el xec mensual

Per beneficiar-se del xec mensual de 100 euros al mes s'ha d'emplenar el model 143 de l'Agència Tributària. Per emplenar-lo s'ha d'anar a la pàgina web de l'Agència (www.aeat.es) i clicar sobre el bàner de Seu electrònica. A l'epígraf de Tràmits destacats s'ha de punxar al capítol de Presentar i consultar declaracions. Una vegada dins, es busca el model 143.

Per presentar-lo es pot fer a través de les vies telemàtiques que Hisenda posa a la disposició dels contribuents: Cl@ave, PIN 24 hores, DNI electrònic o mitjançant certificat digital.

La sol·licitud també es pot formalitzar per telèfon (901 200 345) i en qualsevol oficina de l'Agència Tributària.

Quan hi hagi diversos beneficiaris d'una mateixa deducció, l'abonament anticipat se sol·licita de manera col·lectiva o individual, elecció que es podrà modificar per a les diferents deduccions el gener de cada any.

En el cas de la sol·licitud col·lectiva, han de subscriure la sol·licitud tots els sol·licitants que poden tenir dret a la deducció. Qui figuri com a primer sol·licitant ha de complir els requisits per a l'abonament de la deducció en el moment en què es presenti la sol·licitud i serà qui rebrà la transferència bancària mensual. Si els beneficiaris opten, en canvi, per la sol·licitud individual, l'import de la deducció es divideix entre els diferents sol·licitants a parts iguals.

Requisits per reclamar-les

1. Títol de família nombrosa i/o certificat de discapacitat: els sol·licitants han de comprovar que tenen la documentació acreditativa de família nombrosa i el certificat de discapacitat de l'ascendent o el descendent. Les comunitats autònomes envien directament aquesta documentació a l'Agència Tributària.

2. Número d'identificació fiscal (NIF) de tots els sol·licitants que figurin en la sol·licitud, així com dels descendents i els ascendents amb discapacitat. Per a menors de 14 anys que no tinguin NIF es pot sol·licitar un NIF amb la lletra K de menors a les oficines de l'Agència Tributària.

3. Alta a la Seguretat Social o mutualitat i terminis mínims de cotització (en les sol·licituds col·lectives n'hi ha prou que el requisit el compleixi qui figuri com a primer sol·licitant), excepte pensionistes i aturats.

Per esmenar errors en el model o ampliar els supòsits d'ajuda

Els sol·licitants que en mesos anteriors hagin presentat amb errors el model 143 de sol·licitud de pagament anticipat podran agilitar el cobrament esmenant-los per Internet o per telèfon, o sol·licitar cita prèvia per Internet per a atenció personalitzada a les oficines de l'Agència Tributària. En uns casos hauran de completar la sol·licitud ja presentada i, en d'altres, substituir-la per una de nova.

En el cas de les substitucions, podran aprofitar l'ampliació del termini per sol·licitar el pagament i tenir dret de cobrament anticipat des del gener.

Quan es tracti de completar una sol·licitud ja presentada (per exemple, quan no s'hagués inclòs tots els beneficiaris en les sol·licituds col·lectives), el defecte formal es pot solucionar accedint, amb Cl@ve, PIN 24 hores o certificat electrònic dels beneficiaris que han d'adherir-se, al tràmit Adhesió a sol·licitud col·lectiva (resta de sol·licitants). S'ha de seleccionar la sol·licitud a la qual li falta l'adhesió i, en la identificació del beneficiari no recollit en la sol·licitud inicial, s'ha de fer clic a l'opció Adherir-s'hi.

Per al cas de consignació incorrecta de beneficiaris, el sol·licitant podrà donar de baixa la sol·licitud i presentar-ne una de nova. Per fer-ho, el sol·licitant ha d'entrar al tràmit Consulta de detall i tramitació i, en l'apartat de Serveis disponibles, s'ha de punxar a l'opció Baixa de sol·licitud. Posteriorment, ha de presentar una sol·licitud nova.

Alguns dels errors més freqüents són la inclusió dels fills d'una família nombrosa com a beneficiaris quan els beneficiaris són els progenitors i les sol·licituds individuals en les quals es consignen menys beneficiaris dels que realment hi tenen dret.

Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS