El jutge fixa 800 milions de fiança a l’antiga cúpula de Bankia

"Els estats financers continguts al fullet de l'OPS de Bankia no expressaven una imatge fidel de l'entitat", assenyala el jutge

Una bandera de la comunitat madrilenya davant la seu de Bankia
Una bandera de la comunitat madrilenya davant la seu de BankiaEFE

El jutge Fernando Andreu ha fixat en 800 milions les fiances solidàries en concepte de responsabilitat civil a l'antiga cúpula de Bankia per assegurar les eventuals responsabilitats que es puguin acordar com a conclusió de la causa en la qual s'investiga la fusió i sortida a borsa de l'entitat. La fiança es requereix a Bankia i al Banco Financiero de Ahorros, i a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella i José Luis Olivas.

"Els estats financers continguts al fullet de l'OPS de Bankia no expressaven una imatge fidel de l'entitat", expressa el jutge en la seva interlocutòria.

El titular del jutjat central d'instrucció número 4 considera que presumptament s'ha comès un delicte tipificat a l'article 282 del Codi Penal, que castiga els qui, com a administradors de fet o de dret d'una societat emissora de valors, falsegen la informació econòmica financera continguda als fullets d'emissió de qualsevol instrument financer, amb la intenció de captar inversors o dipositants.

Más información
Bankia va sortir a Borsa amb comptes maquillats, segons el Banc d’Espanya
El jutge rebutja l’ingrés a la presó de Rato perquè no hi ha risc de fugida
Totes les noticies del cas Bankia

Segons el jutge, de l'informe pericial obrant en les actuacions es desprèn "amb tota rotunditat que els estats financers continguts al fullet de l'OPS de Bankia no expressaven la imatge fidel de l'entitat". Una conclusió que ni tan sols contradiu l'informe realitzat a instàncies de la part querellada, tal com sosté.

Per Andreu hi ha indicis de la comissió d'aquest delicte, ja que en primer lloc es va produir una falsedat, atès que els estats financers de Bankia i el Banco Financiero de Ahorros des de la seva constitució no expressaven la imatge fidel d'aquestes entitats. És una falsedat, "en tractar-se d'un relat incompatible amb la veritat".

El jutge considera que tampoc va ser veraç l'explicació continguda al fullet informatiu adreçat als inversors minoristes, "tenint en compte que les negociacions amb els del tram institucional tenen un altre recorregut perquè coneixen altres aspectes complementaris tant de la seva inversió com dels riscos, i tenen coneixements més amplis dels que tenen els detallistes", motiu pel qual, sense perjudici de salvaguardar els interessos dels inversors institucionals, l'estimació que es fa amb caràcter provisional és d'assegurar les legítimes expectatives dels citats accionistes minoristes.

D'aquesta manera, s'estima proporcionada, adequada i justificada a les finalitats la quantitat de 800 milions, que seria una tercera part de la suma invertida pels accionistes minoritaris (1.800 milions) és a dir, serien 600 més un terç d'aquesta quantitat, per la qual cosa la xifra és de 800 milions. El jutge recorda que la llei permetrà ampliar o reduir aquesta xifra, segons l'evolució del procés judicial. Als quatre exmembres del consell d'administració se'ls requereix perquè van ser responsables de l'acord adoptat en la reunió del consell d'administració de Bankia de 15 de juny del 2011 que va suposar l'aprovació dels estats financers que es van incorporar al fullet informatiu de la sortida a borsa, "la veracitat del qual està qüestionada amb indicis sòlids i fundats".

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS