Què és l’arbitratge obligatori per acabar amb una vaga?

La figura està regulada per una llei del 1977 i ja s'ha utilitzat en altres ocasions

Membres del comitè de vaga d'Eulen recompten vots.
Membres del comitè de vaga d'Eulen recompten vots.Quique García (EFE)

El Govern pretén posar fi a la vaga indefinida dels vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat que ha arrencat aquest dilluns mitjançant la imposició d'un arbitratge obligatori. Es tracta d'una figura que ja s'ha utilitzat en altres ocasions, per exemple en l'última vaga de pilots d'Iberia, i que està regulada en la llei de vaga, una norma del 1977, prèvia a l'aprovació de la Constitució.

Más información
Els vigilants del Prat rebutgen l’acord i mantenen la vaga indefinida
El Govern central imposa un laude arbitral per acabar amb la vaga del Prat
Foment anuncia que la Guàrdia Civil reforçarà els controls de seguretat al Prat

Segons l'article 10 de la llei de vaga, "el Govern, a proposta del Ministeri de Treball, tenint en compte la durada o les conseqüències de la vaga, les posicions de les parts i el perjudici greu de l'economia nacional, podrà acordar la represa de l'activitat laboral en el termini que determini, per un període màxim de dos mesos o, de manera definitiva, mitjançant l'establiment d'un arbitratge obligatori".

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, considera que en aquest cas es donen els supòsits per establir aquest arbitratge. "Ja hi ha hagut una petició formal per part de Foment a l'Advocacia de l'Estat que està i ha estat fent durant el cap de setmana l'informe pertinent per poder traslladar-ho al Ministeri d'Ocupació i d'aquí al Consell de Ministres, que és qui ha de donar el primer dels passos per constituir o formalitzar la designació d'un àrbitre i, en segon lloc, donar-li el temps necessari per a l'elaboració de la proposta que tindrà un caràcter vinculant per a les parts", ha dit aquest dilluns.

En principi, a tenor de la redacció de la norma i de l'opinió dels experts (encara que hi ha algunes discrepàncies sobre aquest tema), la fi de la vaga vindrà determinada per la decisió del Govern d'establir l'arbitratge, sense necessitat d'esperar el laude de l'àrbitre. Si els treballadors mantinguessin la vaga, aquesta podria ser considerada il·legal i els qui la secundessin incorrerien en motiu d'acomiadament, segons la mateixa llei.

Els experts diuen que s'ha de recórrer a aquesta mesura de forma excepcional. Hi ha divisió sobre si cal que es tinguin en compte tots els supòsits ("la durada o les conseqüències de la vaga, les posicions de les parts i el perjudici greu de l'economia nacional") o si han de valorar-se en conjunt sense necessitat que tots s'acumulin.

Pendents del Consell de Ministres

La norma assenyala que la competència d'establir l'arbitratge és del Govern. Per tant, fins que no es reuneixi el Consell de Ministres no podrà engegar-se. Atès el període vacacional, no hi ha data fixada per a la propera reunió del Govern, però Rajoy va assenyalar recentment que no descartava convocar-lo aquesta setmana en resposta al desafiament independentista català. En aquest cas, ja hi hauria un altre punt més en l'ordre del dia.

L'acord del Govern haurà de fixar l'objecte de l'arbitratge, el nomenament de l'àrbitre (o la forma de nomenar-lo), les normes de procediment de l'arbitratge i el termini perquè es dicti un laudo. Normalment, i així ocorrerà en aquest cas, el tipus d'arbitratge no és jurídic (interpretació d'una norma), sinó d'equitat (fixar la solució a un conflicte entre les parts).

L'àrbitre sol donar audiència a les parts, sol·licitar-los propostes i documents i realitzar les indagacions que consideri necessàries. Per a l'emissió del laude es fixa un termini màxim, però en ocasions l'àrbitre ha sol·licitat una pròrroga. Una vegada dictat el laude, és de compliment obligatori per les parts, tot i que està subjecte a recursos (part del que va resoldre el conflicte d'Iberia, per exemple, va ser anul·lada pels tribunals).

La presència de la Guàrdia Civil

La mateixa norma dona cobertura, en principi, en aquest cas, a la mobilització de la Guàrdia Civil per agilitar els controls de seguretat del Prat. Els advocats dels treballadors d'Eulen consideren que és il·legal aquesta mesura. La norma, com s'ha dit, és preconstitucional.

El mateix article 10 de la llei de vaga diu en el seu segon paràgraf que "quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'Autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis. El Govern, així mateix, podrà adoptar a tals finalitats les mesures d'intervenció adequades".

Normas

Más información

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS