La declaració de la Renda 2016: dates i informació claus

La campanya d'enguany comença avui

La campanya d'enguany comença el 5 d'abril.
La campanya d'enguany comença el 5 d'abril.Carlos Rosillo

Avui arrenca la campanya de la declaració de la Renda 2016. Els contribuents tenen fins al 30 de juny per retre comptes davant del fisc. Estan obligats a declarar els qui hagin ingressat almenys 22.000 euros (d'un sol pagador).

Les fórmules per fer la declaració segueixen sent les habituals: presencial, Internet, telèfon i al banc o la caixa. El gran canvi d'aquest any és que desapareix el programa PADRE per emplenar la declaració. En la declaració del 2015 (la de l'any passat) ja es va imposar el sistema Renda WEB per a les declaracions més comunes (les exemptes d'activitats econòmiques), i ara el PADRE desapareix també per als autònoms.

Les dates clau

5 d'abril: Inici dels serveis telemàtics d'esborrany (confirmació o modificació) i declaracions de la Renda i de Patrimoni 2016. Fins al 30 de juny.

4 de maig: Inici del servei de cita prèvia per Internet i per telèfon. Fins al 29 de juny. Les primeres cites físiques no seran fins a l'11 de maig.

11 de maig: Inici de l'atenció presencial (confecció, modificació i presentació d'esborranys i declaracions) a les oficines. Fins al 30 de juny (la petició de cita prèvia, només fins al 29 de juny).

26 de juny: Últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.

29 de juny: Últim dia per sol·licitar cita prèvia per Internet i per via telefònica.

30 de juny: Últim dia per presentar la declaració de la Renda (fins a les 24.00).

6 de novembre: Últim dia per fer el pagament del segon termini de la quota de l'impost sobre la Renda 2016.

Què és la Renda WEB

És el sistema informàtic per fer la declaració per Internet i l'hereu del PADRE, amb l'avantatge afegit que incorpora les dades fiscals de l'esborrany de la Renda i el procés per confirmar o modificar l'esborrany segueix sent relativament senzill.

No obstant això, per poder entrar a la Renda WEB cal identificar-se davant d'Hisenda. El sistema estarà operatiu el 5 d'abril, dia de l'arrencada de la campanya de la Renda.

Generar l’esborrany

Identificar-se i generar l'esborrany. Els contribuents amb DNI electrònic o certificat digital es poden connectar directament fent servir aquests sistemes. La majoria dels declarants, no obstant això, utilitza el servei RENO o bé el sistema cl@ve PIN.

El servei RENO està disponible a la pàgina web de l'Agència Tributària o al 901 12 12 24. Funciona demanant als contribuents el valor de la casella 440 de la declaració del 2015 (o un número de compte si no van fer declaració) i el NIF. Es rep posteriorment via SMS un número de referència amb el qual és possible connectar-se a la Renda WEB. Tant amb aquesta referència com amb la cl@ve PIN es pot generar l'esborrany al web de l'Agència Tributària i generar l'esborrany.

Fer la declaració

Hisenda carrega al sistema Renda WEB tant les dades personals dels contribuents com les dades fiscals. En primer lloc, els contribuents han de verificar les dades personals. Pel que fa a la informació fiscal, algunes dades es traslladen automàticament, com la nòmina.

Els contribuents que no hagin d'aportar més informació fiscal arribaran a una finestra, "Resum de declaracions", on podran veure el quadre de resultats, comprovar si és més favorable fer-la individual o conjunta i confirmar l'esborrany (en cas que es domiciliï el pagament o cobrament). En altres casos els declarants hauran d'aportar més dades.

Modificar les dades

El sistema pot exigir als declarants que completi certes dades sobre les quals Hisenda no té tota la informació, com ara guanys patrimonials o algunes deduccions no consignades automàticament. En l'apartat “Vegeu dades traslladades” es pot comprovar quines dades s'han incorporat. Per afegir informació addicional o modificar la informació existent, els contribuents han d'escollir l'opció “continuar amb la declaració” i navegar pels diferents apartats mitjançant el menú inferior. Amb el botó "validar" es poden comprovar els avisos o errors de la declaració.

Abans de confirmar-la, és possible desar-la en el sistema per fer comprovacions posteriors. Si no, es pot presentar en el moment, sempre que es domiciliï el pagament o cobrament. Convé verificar el compte bancari que ofereix el sistema. També es pot imprimir la declaració en paper per presentar-la per una altra via.

Cita prèvia

Els contribuents també poden demanar que la mateixa Agència Tributària els faci la declaració a les seves oficines. Per fer-ho cal concertar una cita prèvia; les cites es poden sol·licitar a partir del 4 de maig per a dates de l'11 d'aquest mes en endavant.

No obstant això, no tothom pot demanar aquest servei d'ajuda. Per exemple, els contribuents que ingressin més de 65.000 euros per rendiments de treball o 15.000 per capital han de fer la declaració pel seu compte. Cal domiciliar pagaments o cobraments.

Per telèfon

Els contribuents també poden tramitar l'esborrany per telèfon, al número d'assistència 901 200 345 o 91 535 68 13. Només ho poden fer els contribuents amb les rendes més habituals (nòmina, interessos i habitatge en propietat). El servei estarà operatiu a partir del 5 de juny.

Hi ha, també, serveis d'assistència telefònica de l'Agència Tributària, un al qual els contribuents truquen sense cita prèvia (disponible a partir del 5 d'abril) i un altre al qual els contribuents sol·liciten una cita prèvia telefònica (a partir del 16 de maig) a través del web de l'Agència Tributària. En tots dos casos hi ha limitacions sobre l'accés als serveis d'ajuda, i cal domiciliar els pagaments en un compte bancari.

Oficines bancàries

També es pot confirmar l'esborrany en oficines, caixers automàtics o serveis de banca electrònica o telefònica de les entitats financeres col·laboradores de l'Agència Tributària.

Aquests sistemes només estan permesos quan la declaració sigui a ingressar i els contribuents no domiciliïn el pagament. Igualment, es pot confirmar l'esborrany via Internet si els clients han ingressat els diners corresponents en un banc i han obtingut un número de referència (anomenat NRC) que identifiqui aquest pagament.

Fraccionar els pagaments

En les declaracions que surten a ingressar és possible fraccionar els pagaments en dues quotes diferents. Per fer-ho cal domiciliar en un compte bancari l'ingrés del primer termini, que serà un 60% del total del deute tributari.

Per al segon termini no cal fer la domiciliació, però els contribuents estan obligats a abonar el 40% restant en una entitat de crèdit abans del 6 de novembre. A qui domiciliï també el segon termini (obligatori en el mateix compte que el primer) el càrrec amb aquest 40% se li efectuarà el 6 de novembre.

Després de la declaració

Una vegada presentada i acceptada la declaració, si és per Internet o telèfon, els contribuents rebran un codi de 16 xifres que inclourà la data i hora de la presentació, i que serveix de justificant. L'haurà de conservar.

En cas que hi hagi errors a la declaració, si són en perjudici del declarant Hisenda ha habilitat a Renda WEB un apartat per rectificar les liquidacions. Si l'error perjudica el fisc cal fer una declaració complementària.

No obstant això, de vegades és Hisenda qui en comprovar la declaració pot fer un requeriment d'informació en el qual dona l'opció de regularitzar la declaració si s'accepta la seva proposta que corregeix el possible error.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS