15 consells per estalviar impostos davant la reforma fiscal de l’any que ve

Vendre immobles o rebre accions de l'empresa surt més a compte el 2014

Pisos en lloguer i venda, a Madrid.
Pisos en lloguer i venda, a Madrid.Santi Burgos

L'allau de canvis tributaris fa convenient planificar amb una mica de temps l'estratègia per estalviar impostos. El Congrés va aprovar dijous les tres lleis que formen la reforma fiscal —les d’IRPF, societats i IVA— que entraran en vigor l'1 de gener del 2015.

El projecte tributari se centra sobretot en la rebaixa de l’IRPF i societats. Les novetats principals de l'impost sobre la renda són la reducció de trams —de set a cinc— i la rebaixa de tipus: el màxim passa del 52% al 47% l’any que ve i el mínim queda en el 20% per als trams de renda inferiors a 12.450 euros. Això fa que els mileuristes deixin de pagar impostos. A més, s'augmenten les ajudes familiars i personals. I es redueixen els tipus que graven les rendes de l'estalvi (interessos, dividends, assegurances, plusvàlues...). En l'impost de societats, es redueix el tipus del 30% al 28% l’any que ve i al 25% el 2016.

Les rebaixes dels dos impostos costaran uns 9.000 milions a les arques públiques. La lletra petita dels textos legals permet planificar l'actuació fiscal.

Un cop d'ull a la lletra petita de la reforma permet anticipar-se a alguns dels canvis. El Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF), dependent del Col·legi General d’Economistes, va presentar fa uns dies un informe amb recomanacions per planificar l'estratègia fiscal.

1- Mobilitat geogràfica. Si us ofereixen una feina en què heu de canviar la residència a una nova ciutat i us sorgeixen dubtes, heu de tenir en compte que si l’accepteu abans del 2015 podreu reduir a efectes fiscals la renda obtinguda el 2014 i el 2015 en 2.652 euros cada any. Si accepta la feina el 2015, només podreu deduir-vos 2.000 euros el 2015 i 2016.

2- Lloguer d'habitatge. Si guanyeu menys de 24.107 euros i esteu pensant de viure de lloguer, hauríeu de tenir en compte que si llogueu un habitatge abans del gener del 2015 podreu beneficiar-vos d'una deducció de fins a un 10,05% de l'import pagat per l'arrendament durant els propers anys. Si el llogueu el 2015 no tindreu el benefici perquè aquesta ajuda desapareix.

3- Plans de pensions. Si teniu un pla de pensions, sapigueu que l’any que ve es redueix el límit d'aportació deduïble. El 2014 el límit màxim està en els 10.000 euros amb caràcter general i en els 12.500 per als més grans de 50 anys. El 2015 el límit màxim es redueix a 8.000 euros amb caràcter general, a més cal precisar que les aportacions fetes el 2014 tenen més estalvi, perquè tributen per una tarifa més elevada que el 2015.

4- Entrega d'accions als treballadors. Si l’empresa ha decidit premiar-vos lliurant-vos accions de la societat, us interessa que sigui abans del 2015. A partir del gener aquests rendiments en espècie deixaran d'estar exempts, tret que l'empresa ofereixi accions a tota la plantilla per igual i en les mateixes condicions.

5- Cessió d'un vehicle de treball. A partir de l’any que ve us interessa que el vehicle que us cedeix l'empresa sigui eficient energèticament. En aquest cas podreu reduir un 30% de la valoració de la renda en espècie.

6- Despeses de representació. Si teniu una empresa i teniu pensat donar cistelles de Nadal o altres atencions als clients, compreu-les abans del gener. A partir del 2015, la deducció de les despeses de representació es limitarà a l’1% de la xifra de negoci.

7- Rendes irregulars. Si teniu pendent cobrar rendes irregulars com a conseqüència del traspàs d'un local de negoci, indemnitzacions per danys en l'immoble, per la cessió de drets d'ús, subvencions de capital per comprar elements per al negoci que no siguin amortitzables, premis literaris, artístics i científics o altres indemnitzacions, serà millor que ho ingresseu el 2014. La reducció per rendes irregulars disminueix del 40% al 30% el 2015. A més, per a l’any que ve es limita la base sobre la qual s'aplica la reducció a un màxim de 300.000 euros.

8- Deducció per acomiadament. En cas que hàgiu sofert un acomiadament improcedent després de l'1 d'agost del 2014, sapigueu que esteu exempts dels primers 180.000 euros de la indemnització. La resta, en el cas que la indemnització sigui superior, tindrà la consideració de renda irregular i es reduirà fiscalment en un 30%.

9- Beneficis per venda de béns patrimonials. És un dels supòsits on us convé planificar millor l’actuació. El REAF aconsella que calculeu amb deteniment l'impacte fiscal de la venda d'immobles, accions, obres d'art i un altre patrimoni que us produeixi una plusvàlua. A partir del 2015 es limiten els coeficients d'abatiment —uns índexs correctors per reduir a efectes tributaris els guanys per a béns adquirits abans del 1995—. Si vau adquirir un bé abans del 1995 i el veneu abans de l’any que ve podreu aplicar-vos els coeficients d'abatiment que us permetran reduir la plusvàlua. Des del gener s'elimina la part de la plusvàlua proporcional al valor de la venda que superi els 400.000 euros. Si veneu diversos béns i supereu aquesta quantitat, desapareix aquesta correcció i haureu de pagar més a Hisenda. A més, a partir del 2015 no s'aplicarà a la venda d'immobles els coeficients de correcció monetària, que tenen en compte la inflació.

10- Plusvàlues a curt termini. Fins ara, les plusvàlues produïdes en menys d'un any tributaven al tipus marginal màxim del contribuent a l’IRPF. A partir del 2015 s'elimina aquesta distinció temporal i podreu vendre les accions, immobles o qualsevol actiu sense haver d'esperar un any des de la compra per tributar a través de la renda de l'estalvi, el tipus màxim del qual serà del 24%, probablement inferior al marginal màxim del contribuent.

11- Autònom amb micropime. Si sou autònoms i la vostra empresa factura menys de cinc milions i té menys de 25 treballadors, us interessa que el 2014 la plantilla mitjana sigui almenys igual que la de 2008 per beneficiar-vos d'una reducció del 20% en el rendiment d'activitats econòmiques. L’any que ve desapareix aquest benefici fiscal.

12- Dividends. A partir del 2015 desapareix l'exempció de 1.500 euros per als dividends. Aquells socis d'empreses que tinguin el poder d'influir en el repartiment de dividend haurien de decidir que el repartiment es faci abans de l’any que ve. No obstant això, si la quantitat cobrada per dividends és molt superior als 1.500 euros, potser us interessi esperar al 2015 perquè tributarà a un tipus menor que el 2014, per la reducció de la tributació de l'estalvi.

13- Dipòsits a llarg termini. Si teniu estalvis i no necessiteu els diners a curt termini, potser us interessi obrir un pla d’estalvi a llarg termini a partir del 2015. És una de les figures creades pel Govern espanyol per afavorir l'estalvi. Si recupereu el capital una vegada transcorregut els cinc anys no haureu de tributar pels interessos obtinguts durant aquest període.

14- Donacions a ONG. Si teniu planejat fer alguna donació a institucions beneficiàries del mecenatge —promoció cultural o entitats sense ànim de lucre— serà millor que us espereu al 2015, perquè es milloraran els incentius fiscals, ja que augmentaran els percentatges de deducció per donacions. Per exemple, les empreses podran deduir-se el 40% del que inverteixin en mecenatge, cinc punts més que el 2014.

15- Disminueix la retenció de serveis professionals. Si sou un professional i heu d'emetre factures a final de desembre, el REAF assenyala que potser pugueu negociar amb els clients perquè us paguin les factures a partir del 2015. Així, la retenció que us practicaran serà del 19% en comptes del 21%. La mateixa situació es produeix en els arrendaments d'immobles. No obstant això, Hisenda podria dubtar d'aquesta pràctica.

 

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS