Com saber si tinc contractada la potència elèctrica adequada

Triar correctament no solament ens garantirà el preu més precís, sinó també ens evitarà problemes

Un operari revisa un quadre elèctric.
Un operari revisa un quadre elèctric.CLAUDIO ÁLVAREZ

L'energia és una cosa imprescindible avui en dia, i per tant cal saber com poder fer-ne ús sense que això suposi un desemborsament excessiu i un consum desmesurat i ineficient. L'electricitat és un subministrament bàsic de qualsevol llar i el cost no és precisament barat. Segons l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE), la despesa mitjana d'una llar en electricitat és de 990 euros l'any, per la qual cosa conèixer si és possible reduir aquesta quantitat serà interessant no solament per fomentar l'estalvi en la pròpia butxaca, sinó per tenir un consum energètic el més eficient i responsable possible.

Per aconseguir aquests dos objectius, el de l'estalvi i el consum responsable, és important contractar la potència elèctrica correcta, una potència que compleixi amb les necessitats de l'habitatge, sense “passar-se” ni tampoc “fer curt”.

Primer pas: saber quina potència tinc contractada

Aquest primer pas és senzill. Es tracta de conèixer quina potència es té actualment contractada per saber si és l'adequada o si en necessitarem més o menys. La potència contractada és la potència màxima que pot suportar un habitatge amb tots els aparells encesos de forma simultània. Per conèixer quina és la potència que es té, n'hi ha prou amb mirar una de les factures de la llum o bé fer un cop d'ull al contracte que es va establir amb la companyia. És un aspecte que ha d'aparèixer de forma obligatòria a la factura de la llum.

Segon pas: saber quina potència necessito

Per dur a terme aquest segon pas amb èxit, cal procedir a la suma de la potència de tots els aparells i electrodomèstics de la llar, tant els grans com els petits. Una vegada sumades les potències, cal multiplicar el resultat per l'anomenat “factor de simultaneïtat”, que serà de 0,2 quan es consideri que la utilització dels aparells sigui poca o de 0,3 quan s'estimi una utilització alta d'aparells i electrodomèstics. El resultat final de la multiplicació és una aproximació de la potència que l'habitatge necessita. En qualsevol cas, la potència necessària no pot ser més baixa que la de l'aparell que necessiti més potència de l'habitatge.

A més cal para atenció al tipus d'instal·lació elèctrica que tingui l'habitatge, monofàsica o trifàsica. La instal·lació monofàsica disposa d'una sola fase i un sol corrent altern, de manera que es consumeix l'energia amb una fase el voltatge de la qual varia d'una mateixa forma. Amb una instal·lació trifàsica, els corrents existents són tres i la potència serà més i més constant –necessitarà d'una potència contractada més gran.

Hi ha una potència per a cada tipus d'habitatge?

Resulta complicat enunciar uns valors estàndard per a cada tipus de llar ja que cada habitatge és un món. Cal tenir en compte diferents factors com per exemple els electrodomèstics que hi ha, així com les persones que viuen a la casa i la grandària de l'habitatge. En definitiva, cada llar té unes necessitats energètiques diferents i que cal entendre per contractar la potència adequada. Per exemple, per a un habitatge de 80 metres quadrats on tot és elèctric i en el qual viuen dues o tres persones, és possible que amb una potència de 4,60kW n'hi hagi prou.

Com em canvio de companyia?

Canviar de companyia de l'electricitat a la nostra llar no resulta complicat. Només cal comunicar al nou comercialitzador elèctric triat la nostra intenció de voler contractar amb ells el subministrament. Després es procedirà a la signatura del contracte i serà la nova empresa contractada la que s'encarregui de tots i cadascun dels tràmits que requereix el canvi. Cal tenir clar que el consumidor té total llibertat i dret per triar qualsevol comercialitzadora i la modalitat de contractació.

Amb la liberalització del mercat elèctric, el consumidor pot optar per un nombre més gran de comercialitzadores i tarifes. És important valorar quins avantatges aportarà la nova companyia, quines condicions té en relació a la prestació del servei, les modalitats de pagament, etc. Recordar que el canvi de companyia és totalment gratuït, tret que s'hagi adquirit algun tipus de compromís de permanència, en aquest cas caldrà fer front a la penalització estipulada. Finalment saber que si no es vol canviar de companyia però sí de potència contractada, això suposa un cost per al consumidor.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Arxivat A

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS