Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Unha expansión ben ordenada

Onte arrincou, en Santiago de Compostela, a cuarta edición do festival Via Stellae. A conmemoración do ano Haendel, xa dende o seu concerto inaugural coas voces de Sandrine Piau e Sara Mingardo, máis a orquestra Concerto Italiano con Rinaldo Alessandrini á fronte, é a proba de ADN das súas orixes. Como di o seu director artístico, José Víctor Carou, "a especialización do festival é a chave da súa forte personalidade" e directores como Alessandrini, Minkowski o Gardiner, "achegan sempre un concepto acorde coa súa liña". Mais se algo debe caracterizar un denominado Festival de Música de Compostela e os seus Camiños é ter clara a diferenza entre orixe, camiño e meta.

O crecemento de Via Stellae non é froito dun proído cuantitativo dos seus creadores, senón a consecuencia lóxica dunha ordenada planificación, que asegura cada paso antes de se atrever a dar o seguinte. A súa orixe deulle forza para se ramificar no período clásico e, ao tempo, no romántico. Pero a música culta posterior tamén frutificou en 2008 no ciclo denominado Via Stellae 20/21, cunha axeitada atención á creación contemporánea, especialmente a galega, nunha actividade que promete conquistar aínda moito terreo en vindeiras edicións.

Os Concertos Exprés, de apenas media hora de duración e celebrados en edificios singulares, reflicten a súa capacidade de adaptación a características e necesidades da cidade turística que sempre, e máis no verán, é Santiago. Calidade musical administrada en pequenas doses, que atrae o paseante e serve de imán para máis concertos enfocados cara a un turismo de calidade. Música e arte que unen o pracer de escoitar un concerto de calidade ao de gozar da arquitectura relixiosa galega, na edición deste ano en igrexas de Allariz e o Mosteiro de Poio.

Via Stellae iniciou en 2008 a gravación en disco dalgún dos seus concertos. Os seus froitos consistiron, de momento, unha ígnea versión do Concerto de violín de Chaicovsqui e unha Misa en Si menor de Johan Sebastian Bach arrepiante pola súa pureza e sobriedade. A vocación de transcendencia que amosan estas gravacións fai albiscar un futuro prometedor para o festival. 2010 será Ano Santo compostelán no relixioso e Xacobeo no civil. As institucións deben dar un xeneroso pulo, achegar ideas e protexelo dos vaivéns políticos. Así, o futuro de Via Stellae poderá ser mesmo máis vizoso nos vindeiros anos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de julio de 2009