La crisi del sistema

La crisi del sistema

Catalunya ha fet anar-se’n en orris el pacte essencial de la nostra democràcia, la unitat territorial basada en la descentralització i l’autogovern, i ha generat enormes dubtes sobre la qualitat del nostre model polític

newsletter

Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada