18 mesos no és res

Per absència de racionalitat i sentit de la realitat, el secessionisme va trepitjar l'accelerador a fons. Però això tindrà un cost en credibilitat institucional, competitivitat econòmica i legitimitat política

18 meses no es nada

Por ausencia de racionalidad y sentido de la realidad, el secesionismo pisó a fondo el acelerador. Pero eso va a tener un coste en credibilidad institucional, competitividad económica y legitimidad política

newsletter

Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada